Vårkväll

Gruvöns Musikkår marscherar i Borgvik och avslutar med att spela i Borgviks kyrka.