Skolkonsert

För att väcka intresset för att spela i en musikkår genomför musikkåren en konsert på Södra skolan.