Kulturmässa

Gruvöns musikkårs bastrumma.Gruvöns musikkår kommer att delta i kulturmässan i Grvuan, Grums den 4 oktober.

Vi spelar vid öppningen klockan 11 och kommer sedan att finnas med bland utställarna under dagen.

Välkomna!