Konsert

Vi genomför en sista eller möjligen första julkonsert för året i sporthallen vid skolan i Östervallskog.