Kil hela veckan

Gruvöns och Slottsbrons Musikkårer går med och spelar i föreningsparaden under Kil hela veckan.

Vi samlas vid Musikskolan i Kil klockan 18.30. Adressen är Karlslundsgatan 3. Vi går ett kort varv runt i Kil och efter det spelar vi en kort konsert.

Välkomna!