Invigning av Värmaleden

Gruvöns Musikkår medverkar vid invigningen av Värmaleden i Borgvik den 15 juni. Värmaleden är en ny båtled som förbinder Vänern med Värmeln och de inre delarna av Värmland.

Den officella invigningen förättas kl 14:00 av landshövding Kerstin Wallin, men Gruvöns Musikkår medverkar även kl 13:30, när de speciellt inbjudna gästerna kommer.