Agnhammars musikkår

Bakre raden fr. v: Theodor Dufva, Isaksson, Johan Andersson, Nils Andersson, Ågren.
Främre raden fr. v: Gustaf Andersson, Gustav C. Johansson, Harald Olsson.

Johan och Nils Andersson var bröder. Nils gjorde f.ö. rekryten som musiker vid Karlsborgs fästning och anförtroddes därför förstastämman.

När sågverket i Agnhammar lades ned p.g.a. brand i början av 1900-talet började flera av kårmedlemmarna istället spela i Gruvöns musikkår, så man skulle därför kunna kalla Agnhammars musikkår något av en anfader till dagens Gruvöns musikkår.

Prenumerera på RSS-flödet.